Hakkımızda

Hakkımızda

Van depreminden sonra Türkiye genelinde KOBİ’lerin afet farkındalıklarını artırmak, afetlere hazırlıklarını ve dayanıklılıklarını güçlendirmek amacıyla, 2013 yılında, UPS Global Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Vakfı, IDEMA ve UPS Türkiye iş birliği ile Sağlam KOBİ projesi Türkiye’de hayata geçirilmiştir.

Sağlam KOBİ projesi “afet” kavramını doğal afetlerle sınırlandırmamakta ve iş sürekliliğini engelleyecek doğal veya beşeri tüm olağan dışı koşullar için etki yaratacak çözümler sunma vizyonunu KOBİ’lerle paylaşmaktadır. KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve afet sonrasında iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamak amacıyla proje kapsamında bugüne kadar 20.000 ’den fazla kişiye ulaşılmıştır. 2013 yılından bu yana 25 ilde, 100 ’den fazla eğitim ve eğitmen eğitimi düzenleyen Sağlam KOBİ projesi, Türkiye genelinde yaklaşık 3500’den fazla KOBİ ’ye, 100.000’den fazla kişiye ulaşmıştır.

Proje, Denizli ve Mersin’deki mükemmeliyet merkezleri aracılığıyla KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. İşletmeler, https://saglamkobi.org/ web sitesindeki ücretsiz olarak erişilen çevrimiçi araçlardan faydalanarak afetlere hazırlık süreçlerini geliştirebilmekte, Sağlam KOBİ Canlı Destek Hattı üzerinden Sağlam KOBİ ekibi ve eğitmenlerine ulaşabilmekte ve bilgi alabilmektedir. Bu çevrimiçi araçlardan Afet Direnç Testi ile afetlere hazırlık seviyelerini test edebilmekte, En İyi 20 İpucu ile alabilecekleri temel önlemleri öğrenmekte, Çalışma Kitapçığı ile en kritik iş varlıklarını belirlemekte ve mevzuat gereğince zorunlu olan Acil Durum Eylem Planı’nı oluşturabilmektedir. Yereldeki bilgi ve tecrübelerini küresele taşıyan proje, bölgesel ihtiyaçları baz alan içerikler geliştirmekte ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bunlardan ilkini Sri Lanka’da gerçekleştirmiştir.

Proje bünyesinde yürütülen faaliyetler yerelde gerçekleştirilen araştırmalardan yola çıkarak KOBİ’lerin mevcut ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir. 2018 yılında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya’daki 400 KOBİ ile “Türkiye’deki KOBİ’lerin Afetlere Dayanıklılığı” araştırması yapılmıştır. Araştırma, Marmara Depreminin 20 yılında, KOBİ’lerin afet hazırlığı ve dayanıklılığı konusundaki eksiklik ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır.

Sağlam KOBİ projesi, KOBİ’lerin afet hazırlık süreçlerini teşvik edecek mekanizmaları oluşturmak ve aynı zamanda KOBİ’ler arasında etkileşimi sağlamak için Allianz, Esri, UPS ve IDEMA’nın kaynak sağladığı ve uygulamasına önderlik ettiği “KOBİ’lerin Afet Haritası” gündemini “SK 2.0” temel vizyonu olarak belirlemiştir. Bu vizyon kapsamında, özel sektör önde gelenleri ile iş birliği yapmış ve dijital platform üzerinden KOBİ’lere yönelik afetlere hazırlık teşvik sistemini geliştirmiştir. Sağlam KOBİ projesi, 30 Ekim İzmir Depremi’nden sonra “KOBİ’lerin Afet Haritası” vizyonu doğrultusundaki çalışmalarına ivme kazandırmıştır. İzmir’de depremden etkilenen KOBİ’lerin hizmetine sunulan “KOBİ’lerin Afet Haritası” ile bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve yerel ekonominin canlandırılmasına yönelik gereken adımların atılmasına katkıda bulunmuştur.

Sağlam KOBİ Projesi, COVID-19 döneminde de KOBİ’lerin afet ile mücadele ve iyileşme süreçlerine destek sağlama vizyonunu sahiplenmiştir. Dijitalleşebilen KOBİ’lerin Covid-19 sürecinin olumsuz ekonomik etkileri ile daha etkili mücadele edebilmesinden yola çıkarak, KOBİ’lerin dijitalleşme kapasitelerini desteklemek amacıyla KOBİ’lere yönelik aktiviteler tasarlamış ve içerikler oluşturmuştur. Bunların başında da Google.org tarafından fon sağlanan, Youth Business International (YBI), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google Türkiye iş birliği ile 12 Ağustos - 8 Ekim 2020  tarihleri arasında gerçekleştirilen Dijitalleşme ve Afet Dayanıklılığı Programı gelmektedir.  Program süresince 160.000’den fazla kişiye ulaşılmış, 100’den fazla KOBİ’ye ve 450’den fazla kişiye iş sürekliliklerini desteklemek amacıyla hizmet sunulmuştur. %75’in üzerinde katılımcı memnuniyeti sağlanan programın Nisan 2021’e kadar devam etmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, Şubat 2021 itibariyle program kapsamında 20 Oda/Borsaya eğitmen eğitimi verilerek Türkiye genelinde Oda/Borsaların işletmeler için dayanıklılık ve iş sürekliliği alanında birer “Mükemmeliyet Merkezi” niteliği kazanması sağlanacaktır.