Dijital Sağlam Kobi

Afet Direnç Testi ve Acil Durum Eylem Planı Webinar Değerlendirmesi

  • Bölüm 1
  • Bölüm 2

Bölüm 1: Kişisel Bilgiler

1. Adınız Soyadınız *

2. Kurumunuzun Adı *

3. E-Mail *

4. “Aşağıdaki soruları “Afet Direnç Testi ve Acil Durum Eylem Planı” webinarı sonrasındaki durumunuzu değerlendirerek cevaplayınız.

Aşağıda bu webinarın size kazandırdığı niteliklerle ilgili önermeler verilmiştir. Bu önermeleri 1'den 5'e kadar değerlendirebilir misiniz?*

(1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum)


Webinar etkinliği beklentilerimi karşıladı.

Afet Direnç Testinin kullanımına ilişkin eğitim faydalıydı.

Afetlere Hazırlanmak için 20 İpucu eğitimi faydalıydı

İşletmelerde Dayanıklılık Çalışma Kitapçığı anlatımı faydalıydı.

Acil Durum Eylem Planını hazırlamaya ilişkin eğitim faydalıydı.

Eğitimin süresi ideal uzunluktaydı.

Bölüm 2: Etkinlik Detayı

5. Etkinlik ile ilgili eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz nelerdir? *