1

Bölüm 1

2

Bölüm 2

3

Bölüm 3

4

Bölüm 4

5

Bölüm 5

Bölüm 1: Kişisel Bilgiler

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

5. Uyruğunuz *

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Bölüm 2: Organizasyonel Bilgiler

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan.

16. Çalışma ortamınızı nasıl tanımlarsınız? *

Bölüm 3: COVID-19’un Etkileri

17. Lütfen COVID-19'un işletmeniz üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki maddeleri değerlendirin *

(1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum)


İşler her zamanki gibi devam etti.

Müşteri ilişkileri kesilmedi.

Sunduğumuz hizmetler kesintiye uğramadı / Üretim ürünlerimizin kalitesi etkilenmedi.

Çalışanların performansı ve motivasyonları etkilenmedi.

18. İş sürekliliğini korumak için ne tür stratejiler geliştirdiniz? *


Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için pandemik döneme özgü iş sürecini açıklayan bir iletişim planı oluşturuldu.

Kritik operasyonlarımızın sürekliliğini sağlamak için bir iş sürekliliği planı hazırladık.

Çalışanlara yasal, sosyal ve mali hakları hakkında bilgi verildi.

Güvenli veri depolama ve iletişim kanalları uzaktan çalışma uyarınca çeşitlendirildi.

19. (Lütfen Nisan ve Mayıs ayları için cevap verin) Salgın sırasında işyeriniz için aşağıdaki önlemlerden hangilerini aldınız? (Çoklu cevap) *

20. Salgın sırasında çalışanlarınız için hangi uygulamaları yaptınız? (Çoklu cevap) *

Bölüm 4: Organizasyonel Kapasite

21. Kendiniz ve işyerinizde pandemi ve benzer acil durumlara ve afetlere karşı hazırlık seviyenizi nasıl hissettiğiniz konusunda aşağıda 1'den 5'e kadar değerlendirebilir misiniz? *

(1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum)


İş yerimiz acil durumlar ve olası riskler için tamamen hazır.

İş yerindeki tüm yönetici personel, acil durumlar ve olası riskler için yeterli bilgi düzeyine sahiptir.

Çalıştığım bölgede ne tür acil durum ve afet riskleri olduğu hakkında yeterli bilgiye sahibim.

Başkalarını işyerindeki olası acil durumlara ve risklere karşı aydınlatmak için yeterli bilgiye sahibim.

İşletmem dijital iş yönetimi araçlarında yetkin.

İşletmem dijital pazarlama araçlarını kullanma esnekliğine sahip.

22. İşletmenizi yürütürken aşağıdaki Google araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz? (Çoklu cevap) *

23. Program hakkında nereden bilgi aldınız? *

Bölüm 5: Afet Bilinci ve Dayanıklılığı

24. Lütfen işletmenizin maruz kaldığı coğrafi ve insani koşullardan kaynaklanan doğal ve insan yapımı afet riskleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. *


İş yerinizin bulunduğu il/ilçe/bölge bir fay hattı üzerinde mi?

İş yerinizin bulunduğu il/ilçe/bölge heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi riski ya da risklerini taşıyor mu?

İş yerinizin bulunduğu il/ilçe/bölge sel ve su taşkını riski taşıyan bir yer mi?

İş yerinizin bulunduğu il/ilçe/bölge fırtına ve kasırgaya maruz kalan bir alanda mı yer alıyor?

İş yeriniz yangına maruz kalma riski taşıyor mu?

İş yeriniz herhangi doğal ve insan kaynaklı afet riskine maruz olmayan bir alanda mı yer alıyor?

25. İşletmenizin bulunduğu bölgedeki koşulları düşündüğünüzde, aşağıdaki risklerden hangisi iş sürekliliğini potansiyel olarak engelleyebilir? (Çoklu cevap) *

26. İşyerinizde Acil Durum Hazırlığı *


Acil durum eylem planınız var mı?

Acil durum eylem planını son 6 ayda güncellediniz mi?

Acil durum eylem konusunda eğitim aldınız mı?

Ekibinizde yangın eğitimi almış insanlar var mı?

Ekibinizde ilk yardım eğitimi almış kişiler var mı?