Basın Açıklaması

KOBİLER DİJİTALLEŞEREK GELİŞİYOR

Ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rol oynayan KOBİ'lerin COVID-19 salgını sonrası gündemlerinde dijitalleşme ve e-ticaret ön plana çıktı. KOBİ’ler doğru geliştirilmiş dijital çözümler sayesinde hem salgının ekonomik etkilerinden kurtulabilir hem de uluslararası arenada söz sahibi olabilirler.

Eylül 2020, İSTANBUL

Son Elazığ depreminde hem afet koordinasyonuna hem de online pazaryeri çalışmalarımızla KOBİ’lerin iş başına daha hızlı dönmesine destek olmuştuk. Koronavirus döneminde de KOBİ’lerin iş sürekliliğini sağlayacak teknolojik çözümleri özel sektör ortaklığında KOBİ’lere aktarmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Deprem, yangın, pandemi gibi afetler ile mücadelede bu eğitimimizde de olduğu gibi tüm sektörleri ve sektör temsilcilerini projemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği ve sosyal izolasyonun hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, KOBİ'lerin iş sürekliliklerini sağlamalarına ve kapasitelerini geliştirmelerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Sağlam KOBİ projesi kapsamında yürütülen afet direnç testi ve acil durum eylem planı eğitimlerine, Google, Youth Business International (YBI) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde "Geleceğin KOBİ'si #DijitalKOBİ" mottosu ile e-ticaret ve dijitalleşme webinarları ekledik.

COVID-19 en çok KOBİ’leri etkiledi.
Sağlam KOBİ projemiz kapsamında Mükemmeliyet Merkezi işbirliğinde salgın sürecinin KOBİ’lere etkisi ile ilgili yapılan anket çalışmasının sonuçlarından, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin %50’si ya işletmelerini tamamen kapatmak zorunda kaldığını ya da faaliyetlerini durdurduğunu tespit ettik. Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ise yüzde 57’si salgın ile mücadele kapsamında alınan önlemler sebebiyle faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı. Yine aynı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin %75’i faaliyetlerini tamamen durdururken, yüzde 25’i paket servis yoluyla faaliyetlerine devam ettiğini öğrendik. İmalat ve yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin genel KOBİ nüfusu içerisindeki hakim payı düşünüldüğünde, KOBİ’lerin yüzde 43,5’inin salgın sebebiyle değişen ekonomik ortamdan olumsuz etkilendiği gözlemlemiş bulunuyoruz.
Bu olumsuz tablonun önüne geçmek adına daha çok KOBİ'ye ulaşmayı hedefleyen Sağlam KOBİ projemiz, bu yeni fazda Google ve YBI’ın yanında TOBB ile yakın paydaşlık ilişkisi kurarak 1.3 milyon KOBI ağı ile iletişim kanalı oluşturmuştur. TOBB’un sürece verdiği büyük katkılar sayesinde, dezavantajlı gruplara ulaşım kolaylığı sağlayarak eğitim çıktılarının yaygınlaşmasına destek olunurken, aynı zamanda katılımcıların programa etkin katılımları ve ilgileri canlı tutmaktadır.

Vaka Çalışması
Google.com, YBI ve TOBB desteğini arkasına alan Dijital Sağlam KOBI fazında uygulamaya aldığımız bir diğer aktivite ise vaka çalışmasıdır. Temmuz ayında YBI tarafından organize edilen ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla yürütülen en iyi proje örneklerinin sunulduğu birinci “Uygulamalar Topluluğu” toplantısını takiben, IDEMA olarak kadın girişimcilerin başarı hikayeleri ön plana çıkarmayı önceliklendirdik. Bu nedenle vaka çalışmamızı kadın faydalanıcılarımızla gerçekleştirmeyiz.
Bu aktivite kapsamında ekibimiz ilk olarak Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde aktif faaliyet gösteren 10 kadın girişimci ile iletişime geçmiştir. Ardından 5 kişilik gruplardan oluşan iki tanışma toplantısı organize edilerek vaka analizi çalışması tanıtılmış ve sürecin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu toplantıları takiben vaka analizi sürecini özetleyen ve Video Çekim Yönergesi’ni içeren teyit e-postaları tüm vaka analizi katılımcıları ile paylaşılmıştır.

Erişim Engellerini Kaldırıyoruz!
Webinarlarımıza katılamayan faydalanıclarımızın programı kolaylıkla takip edebilmesi için önceki webinar kayıtları video içerik formatında mikrositemize entegre edilmektedir. Ayrıca tüm yaş grubu, cinsiyet ve meslekten faydalanıcılarımızın girişimlerini sağlamlaşma süreçlerini daha yakından takip edebilmek ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmek adına mikrositemize Türkçe bir yardım hattı kurulmuştur.
Dil bariyeri sorunu yaşayan mülteci ve göçmenler gibi dezavantajlı grupları proje hakkında bilgilendirmek, eğitim ve webinarlardan faydalanmalarını kolaylaştırmak adına Arapça içerikleri geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmaları sağlanmıştır.

İleride Ne Var?
İlerleyen süreçte webinar ve vaka çalışması takvimini tamamlamayı hedefleyen IDEMA, ayrıca yakında üçüncüsü düzenlenmesi planlanan “Uygulama Topluluğu” toplantısında elde ettiği proje çıktılarını, tecrübelerini ve karşılaştığı zorlukları içeren bir sunum yapmayı planlamaktadır.
Bu türden farklı destekleri bir araya getiren projemize iş dünyası, sivil toplum ve kamu kurumlarından gösterilen yoğun ilgi için tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Saygılarımla ,

Dr. Ali Ercan ÖZGÜR

Kurucu Ortak
IDEMA